24/09/2021 07:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình Thuận quan sát sứ Hà Thiếu Trai trịch thị mộ xuân hữu hoài Chi Tiên nữ thi sĩ giai tác bộ vận đáp phục
平順觀察使何少齋擲示暮春有懷芝仙女詩士佳作步韻答復

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 19/01/2015 15:28

 

Nguyên tác

君憶芝仙春有夢,
思君我又不勝情。
蝶頻縈繞難安枕,
雞亦遲徊懶唱更。
遣興籬邊浮綠蟻,
惱人枝上鬧黃鶯。
甚風吹得吟箋到,
聊共湖齋作友聲。

Phiên âm

Quân ức Chi Tiên xuân hữu mộng,
Tư quân ngã hựu bất thăng tình.
Ðiệp tần oanh nhiễu nan an chẩm,
Kê diệc trì hồi lãn xướng canh.
Khiển hứng ly biên phù lục nghĩ[1],
Não nhân chi thượng náo hoàng oanh[2].
Thậm phong xuy đắc ngâm tiên đáo,
Liêu cộng Hồ Trai tác hữu thanh.

Dịch nghĩa

Mùa xuân ông mơ mộng nhớ nàng Chi Tiên
Còn tôi đây lại tha thiết nhớ về ông
Oanh bay bướm lượn khó lòng yên giấc ngủ
Gà cũng chần chừ biếng gáy sang canh
Hứng thú bên hàng giậu với vài ly rượu
Trên cành chim hoàng oanh hót thật sầu lòng
Gió nào đưa tờ thơ ngâm tới
Ông bạn Hồ Trai cũng góp tiếng gửi lời thăm

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Giấc xuân anh mộng dáng Chi Tiên
Tha thiết tôi đây nhớ bạn hiền
Lảng vảng bướm vờn phiền giấc mộng
Chần chừ gà biếng gáy canh phiên
Rượu châm bên giậu gây lòng hứng
Oanh hót trên cao hót giọng buồn
Mong gió đẩy đưa tin tức tới
Hồ Trai cùng gửi nỗi hàn huyên
[1] Một loại rượu đế làm bằng gạo, chưa lọc, có màu vàng xanh, bọt nhỏ như kiến. "Nghĩ" là con kiến. Bài thơ "Vấn Lưu thập cửu" 問劉十九 của Bạch Cư Dị có câu "Lục nghĩ tân phôi tửu" 綠蟻新醅酒 (Rượu đế vừa nấu xong).
[2] Chim vàng anh, chỉ việc nhớ nhung. Lấy ý từ bài "Xuân oán" 春怨 của Kim Xương Tự 金昌緒 đời Ðường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Bình Thuận quan sát sứ Hà Thiếu Trai trịch thị mộ xuân hữu hoài Chi Tiên nữ thi sĩ giai tác bộ vận đáp phục