15/07/2024 16:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân sa
新沙

Tác giả: Lục Quy Mông - 陸龜蒙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2014 15:29

 

Nguyên tác

渤澥聲中漲小堤,
官家知後海鷗知。
蓬萊有路教人到,
應亦年年稅紫芝。

Phiên âm

Bột Hải[1] thanh trung trướng tiểu đê,
Quan gia tri hậu, hải âu tri.
Bồng Lai[2] hữu lộ giao nhân đáo,
Ưng diệc niên niên thuế tử chi[3].

Dịch nghĩa

Phù sa biển Bột Hải tạo thành một cồn cát nhỏ,
Quan trấn thủ biết thế và chim hải âu cũng biết thế.
Phải chi mà có đường tới đảo Bồng Lai được,
Thì hàng năm cũng thu được thuế đánh vào cỏ linh chi tía.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bãi tân bồi ngoài khơi Bột Hải
Quan đã hay dân bãi cũng hay
Bồng Lai đến được qua đây
Cỏ linh chi thuế thu ngay được rồi
Cuối đời Đường sưu cao thuế nặng, dân gian ta thán. Tác giả làm bài này phản ánh tình trạng đó.

[1] Vùng vịnh phía đông tỉnh Liêu Đông.
[2] Tên một trong 3 đảo ngoài biển đông, tương truyền có tiên ở.
[3] Tức linh chi thảo, một thứ cỏ hiếm quý tự phát ra sắc tía, ăn vào sẽ thành tiên, nói khác đi là thức ăn của tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Quy Mông » Tân sa