18/01/2022 08:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất sơn đạo trung
七山道中

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 15:17

 

Nguyên tác

收帆容易放帆難,
打水千迴過七山。
一夜南風吹驟雨,
曉來只在七山間。

Phiên âm

Thu phàm dung dị phóng phàm nan,
Đả thuỷ thiên hồi quá Thất Sơn.
Nhất dạ nam phong suy sậu vũ,
Hiểu lai chỉ tại Thất Sơn gian.

Dịch nghĩa

Cuốn buồm thì dễ dàng, dong buồm thì khó khăn,
Vượt nước ngàn lần để qua vùng Thất Sơn.
Suốt đêm gió nam thổi cơn mưa đột ngột,
Sáng ra thuyền chỉ ở trong vùng Thất Sơn.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Cuốn buồm thì dễ, dong buồm khó,
Đập nước ngàn lần vượt Thất Sơn.
Gió thổi thâu đêm, mưa đột ngột,
Sáng ra thuyền vẫn Thất Sơn - buồn!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thất sơn đạo trung