31/05/2023 11:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng gọi cuối trời

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 26/06/2022 09:03

 

Thiêm thiếp dòng sông thiêm thiếp ngủ.
con đò cắm đợi nước thôi trôi.
Chợt nghe thăm thẳm loang tiếng gọi,
ai ngóng chờ ai ở cuối trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Tiếng gọi cuối trời