25/09/2021 09:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai con gái tôi
Mes deux filles

Tác giả: Victor Hugo - Victor Marie Hugo

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 21/12/2010 22:35

 

Nguyên tác

Dans le frais clair-obscur du soir charmant qui tombe,
L’une pareille au cygne et l’autre à la colombe,
Belles, et toutes deux joyeuses, ô douceur!
Voyez, la grande sœur et la petite sœur
Sont assises au seuil du jardin, et sur elles
Un bouquet d’œillets blancs aux longues tiges frêles,
Dans une urne de marbre agité par le vent,
Se penche, et les regarde, immobile et vivant,
Et frissonne dans l’ombre, et semble, au bord du vase,
Un vol de papillons arrêté dans l’extase.

Bản dịch của Xuân Diệu

Tranh tối tranh sáng của buổi chiều buông mát
Một giống như chim thiên nga, một giống bồ câu
Cùng đẹp và cùng vui vẻ, dịu hiền sao!
Hãy nhìn kia, cô chị với cô em ngồi đó
Ở mé vườn, và trên chị cùng em
Một chùm hoa cẩm chướng trắng tinh với nhánh dài mềm
Mọc trong một chậu cao bằng cẩm thạch
Cơn gió đẩy khiến cho hoa nghiêng mặt
Cúi nhìn hai cô, say đắm sững sờ
Và bên mép chậu giống như, trong bóng mờ mờ
Một đàn bướm ngừng bay, chiêm ngưỡng
Nguồn: Tuyển thơ Victor Hugo, NXB Văn học, 2001.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Victor Hugo » Hai con gái tôi