19/01/2022 06:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời ru hằng ngày cho đến ngày cuối
Berceuse pour chaque jour jusqu'au denier

Tác giả: René Char

Nước: Pháp
Đăng bởi Die Autumn vào 27/03/2009 08:54

 

Nguyên tác

Nombreuses fois, nombre de fois
L'homme s'endort, son corps l'éveille
Puis une fois, rien qu'une fois
L'homme s'endort et perd son corps.

Bản dịch của Ngô Quân Miện

Đã bao lần, biết bao lần
Con người ngủ thiếp, tấm thân gọi người
Một lần, chỉ một lần thôi
Con người ngủ thiếp, thân người mất luôn.
Nguồn: La mort, l'amour, la vie (Cái chết, tình yêu, sự sống) xuất bản năm 1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » René Char » Lời ru hằng ngày cho đến ngày cuối