22/09/2021 03:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Này, đó không phải là lời chia tay
Hey, that’s no way to say goodbye

Tác giả: Leonard Cohen

Nước: Canada
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 31/12/2020 19:02

 

Nguyên tác

I loved you in the morning, our kisses deep and warm,
your hair upon the pillow like a sleepy golden storm,
yes, many loved before us, I know that we are not new,
in city and in forest they smiled like me and you,
but now it's come to distances and both of us must try,
your eyes are soft with sorrow,
Hey, that's no way to say goodbye.
I'm not looking for another as I wander in my time,
walk me to the corner, our steps will always rhyme
you know my love goes with you as your love stays with me,
it's just the way it changes, like the shoreline and the sea,
but let's not talk of love or chains and things we can't untie,
your eyes are soft with sorrow,
Hey, that's no way to say goodbye.

I loved you in the morning, our kisses deep and warm,
your hair upon the pillow like a sleepy golden storm,
yes many loved before us, I know that we are not new,
in city and in forest they smiled like me and you,
but let's not talk of love or chains and things we can't untie,
your eyes are soft with sorrow,
Hey, that's no way to say goodbye.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Yêu em vào giấc bình minh
Hôn nhau nồng ấm cho tình lắng sâu
Tóc em như ngọn ba đào
Yêu đương kẻ trước, người sau khác gì
Thị thành hay chốn rừng sâu
Vẫn cười những lúc tựa đầu bên nhau
Nhưng giờ sắp phải xa nhau
Mắt em len lén nỗi sầu mi cay
Đó, không phải lời chia tay
Thời gian lang bạt chẳng hoài vọng ai
Tìm về góc phố tháng ngày
Đôi chân hò hẹn tình này với em
Ngàn năm biển cát ru êm
Tình yêu không thể gông xiềng đời nhau
Mắt em len lén dâng sầu
Này, đây không phải là câu giã từ.

Yêu em vào giấc bình minh
Hôn nhau nồng ấm cho tình lắng sâu
Tóc em như ngọn sóng trào
Yêu đương kẻ trước, người sau khác gì
Thị thành hay chốn rừng sâu
Vẫn cười những lúc tựa đầu bên nhau
Tình yêu không thể giam tù
Mắt em len lén nỗi sầu mi cay
Đó, không phải lời chia tay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Leonard Cohen » Này, đó không phải là lời chia tay