17/10/2021 19:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sao không là

Tác giả: Cao Xuân Sơn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 16/07/2009 12:51

 

Rụng xuống trái còn xanh
là tại trời bão nổi
chiếc lá vàng lìa cành
là mùa thu có lỗi

Sông cạn dòng nước chảy
tại rất nhiều bể dâu
trăng khuyết vẹt đỉnh đầu
tại trời đêm nguyệt thực.

Tất cả đều hiểu được
duy chỉ một điều này
sao không là ai khác
mà em - vừa chia tay?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Xuân Sơn » Sao không là