28/01/2022 23:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đầu Đạo Nhất sư Lan Nhược túc
投道一師蘭若宿

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2008 19:36

 

Nguyên tác

一公棲太白,
高頂出風煙。
梵流諸壑遍,
花雨一峰偏。
跡為無心隱,
名因立教傳。
鳥來遠語法,
客去更安禪。
晝涉松路盡,
暮投蘭若邊。
洞房隱深竹,
清夜聞遙泉。
向是雲霞裏,
今成枕席前。
豈唯暫留宿,
服事將窮年。

Phiên âm

Nhất công thê Thái Bạch,
Cao đỉnh xuất phong yên.
Phạm lưu chư hác biến,
Hoa vũ nhất phong thiên.
Tích vị vô tâm ẩn,
Danh nhân lập giáo truyền.
Điểu lai viễn ngữ pháp,
Khách khứ cánh an thiền.
Trú thiệp tùng lộ tận,
Mộ đầu Lan Nhược biên.
Động phòng ẩn thâm trúc,
Thanh dạ văn dao tuyền.
Hướng thị vân hà lý,
Kim thành chẩm tịch tiền.
Khởi duy tạm lưu túc,
Phục sự tương cùng niên.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Ngài ẩn núi Thái Bạch,
Đỉnh cao vượt khói mây.
Kinh tụng muôn khe chảy,
Mưa hoa một núi đầy.
Dấu tích: Vô tâm ẩn,
Nhân danh: Lập giáo truyền.
Chim đến gieo lời pháp,
Khách về an tâm thiền.
Ngày đi tận đường tùng,
Chiều trú bờ Nhược Lan.
Hang động trúc già ẩn,
Đêm vắng suối xa nghe.
Xưa chốn khói sương phủ,
Giờ thành gối chiếu nằm.
Khá xin lưu trú tạm,
Cùng nghỉ trọn tháng năm.
Vương Duy rất tương đắc với thiền sư Đạo Nhất tức ngài Mã Tổ (707-786).
Nguồn: Vương Duy chân diện mục, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Đầu Đạo Nhất sư Lan Nhược túc