23/09/2020 14:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 19:50

 

Ta về
với
dốc sông Lô
Với
đêm Đà Lạt
với
hồ cầm xưa
Đẫm mình
với
những cơn mưa
Với
tình bè bạn
với
vừa vừa
say
Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Với