19/01/2022 04:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ khúc số 13

Tác giả: Trần Duy Trung

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Duy Trung vào 05/06/2008 22:37

 

Tôi không ví tình yêu như hoa
Vì hoa sớm nở tối tàn

Tôi không ví tình yêu như cánh chim
Vì cánh chim có thể bay đi mất

Chỉ xin ví tình yêu là sự thật
Dù sự thật có thể mất lòng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Duy Trung » Thơ khúc số 13