14/08/2020 01:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Các thần học sĩ Minh Châu Trần Trinh Cáp tiên sinh mông thăng thị lang trí sĩ nguyên vận
和閣臣學士明洲陳貞詥先生蒙陞侍郎致仕原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 19/01/2015 06:05

 

Nguyên tác

幾番風送助鴻毛,
心固知君趾不高。
年老詞臣思告退,
情殷聖主疊榮褒。
添多白髮多青眼,
為愛詩仙愛酒豪。
賦就苗場歸未果,
棲梧彩鳳志鷦巢。

Phiên âm

Kỷ phiên phong tống trợ hồng mao,
Tâm cố tri quân chỉ bất cao[1].
Niên lão từ thần tư cáo thoái,
Tình ân thánh chủ điệp vinh bao.
Thiêm đa bạch phát đa thanh nhãn[2],
Vị ái thi tiên ái tửu hào.
Phú tựu miêu trường quy vị quả,
Thê ngô thái phụng chí tiêu sào[3].

Dịch nghĩa

Mấy lần gió thổi đưa đẩy lông hồng
Tôi hiểu ý ông không tham chức vị cao xa
Tuổi đã cao lòng quan muốn về hưu dật
Ân vua còn muốn ban cho thêm vinh hiển
Ðầu thêm tóc bạc, có thêm nhiều bè bạn quý
Thi ông vẫn yêu thơ thích rượu
Dù chưa hưu bổng được để vui đời điền viên
Phượng hoàng mong sống nơi sào tổ của chim sẻ

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Gió đưa mấy lượt đẩy lông hồng
Khiêm nhượng tôi đây hiểu ý ông
Tuổi hạc lui về lòng đã quyết
Ðỉnh chung hiển đạt ý vua trông
Mãi thêm tóc trắng thêm mắt biếc
Cứ thích văn thơ thích rượu nồng
Vườn tược đời hưu dù chẳng được
Sống như chim sẻ phượng hoàng mong
Lời tự: "Hưu trí thời kỳ" 修致辰期 (Thời kỳ về hưu).

[1] Khiêm nhường. Ý lấy từ chữ "Chỉ cao khí dương" 趾高氣揚, tự cao, tự đắc.
[2] Nguyễn Tịch đời Tấn khi gặp bạn tri kỷ thì tiếp bằng mắt xanh, khi gặp khách tục, khinh bỉ thì tiếp bằng mắt trắng.
[3] Ý chỉ người làm quan lớn mong được về hưu. Lấy ý từ câu "Thê ngô đồng chi lão phụng hoàng" 棲碧梧枝老鳳凰. Thơ "Thu hứng" 秋興 kỳ 8 của Đỗ Phủ có câu "Bích ngô thê lão phụng hoàng chi" 碧梧棲老鳳凰枝 (Cành ngô đồng màu xanh là nơi cư ngụ của chim phượng hoàng già).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Các thần học sĩ Minh Châu Trần Trinh Cáp tiên sinh mông thăng thị lang trí sĩ nguyên vận