06/12/2021 21:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Hoa hồng là gì. Thơm? cho tôi”
“And what were roses. Perfume? for i do”

Tác giả: Edward Estlin Cummings

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 04/09/2021 18:13

 

Nguyên tác

And what were roses. Perfume? for i do
forget. or mere Music mounting unsurely
twilight
but here were something more maturely
childish, more beautiful almost than you.
Yet if not flower, tell me softly who
be these haunters of dreams always demurely
half smiling from cool faces, moving purely
with muted steps, yet somewhat proudly too-
are they not ladies, ladies of my dreams
justly touching roses their fingers whitely
live by?
or better,
queens, queens laughing lightly
crowned with far colors,
thinking very much
of nothing and whom dawn loves most to touch
wishing by willows, bending upon streams?

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Hoa hồng là gì. Thơm? cho tôi
quên. hay chỉ nghe Nhạc nửa vời
hoàng hôn
nhưng đây vừa đủ lớn
trẻ con, mà đẹp hơn em thôi.
không phải hoa, ai nói dịu dàng
hãy là kẻ ám giấc mơ hoang
cười nửa miệng lạnh lùng, êm ái
khản tiếng dần, mà vẻ cao sang-
không phải đàn bà, trong giấc mơ
khẽ chạm hoa hồng ngón tay
trơ?
hoặc tốt hơn,
nữ hoàng, cười nhẹ
đăng quang với màu sắc viễn mơ,
suy nghĩ rất nhiều thật biết bao
bình minh yêu dấu vẫn khát khao
ngắm liễu, soi mình trên dòng suối?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edward Estlin Cummings » “Hoa hồng là gì. Thơm? cho tôi”