22/10/2021 11:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạo hằng tình ngỡi chí thâm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 14:01

 

Đạo hằng[1] tình ngỡi chí thâm,
Làm sao cho đặng ngọc cầm liền tay.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Đức độ, tư cách thường trực của con người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đạo hằng tình ngỡi chí thâm