18/01/2021 18:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bấy lâu lên ngọn sông Tân

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 15:18

 

Bấy lâu lên ngọn sông Tân,
Muốn tìm cá nước phải lần trời mưa.
Tiếc công đắp đập be bờ,
Để ai quẩy đó, mang lờ đến đơm.
Khảo dị:
Bấy lâu lên ngọn sông Tân,
Muốn tìm cá nước phải lần trời mưa.
Tiếc công đắp đập be bờ,
Ðể ai tháo nước, để lờ anh trôi.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bấy lâu lên ngọn sông Tân