07/12/2021 08:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống khách quy Lan Khê
送客歸蘭溪

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 20/12/2016 04:43

 

Nguyên tác

花下送歸客,
路長應過秋。
莫隨江鳥宿,
寒共嶺猿愁。
眾水喧嚴瀨,
群峰抱沉樓。
因君幾南望,
曾向此中游。

Phiên âm

Hoa hạ tống quy khách,
Lộ trường ưng quá thu.
Mạc tuỳ giang điểu túc,
Hàn cộng lãnh viên sầu.
Chúng thuỷ huyên nghiêm lại,
Quần phong bão trầm lâu.
Nhân quân kỷ nam vọng,
Tằng hướng thử trung du.

Dịch nghĩa

Tiễn khách dưới giàn hoa,
Đường dài, trời đã qua thu.
Đừng theo bọn chim sông ngủ đêm,
Trời lạnh cộng thêm tiếng vượn hú trên núi nghe buồn.
Nhiều lạch nước hợp chảy ào ào rất xiết,
Lâu đài như chìm trong các ngọn núi vây quanh.
Nhân ông ngóng nhiều lần về phía nam,
Hẳn là đã từng đi du lịch trong đó.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới giàn hoa ân cần tiễn khách
Đường thì dài thu chắc đã qua
Đừng theo chim nước ngủ bờ
Vì vừa lạnh lẽo lại vì vượn kêu
Nhiều lạch nước hợp lưu chảy xiết
Lâu đài như chìm khuất non cao
Phía nam ông cứ ngóng vào
Hẳn là ông đã qua bao nhiêu lần.
Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Tống khách quy Lan Khê