08/08/2020 18:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa không ngớt

Tác giả: Phạm Thuý Lan

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/08/2019 18:49

 

Chưa qua nắng hạ đã sang ngâu
Rả rích ngày đêm khiến dạ sầu
Lướt thướt hạt to khơi nỗi nhớ
Lưa thưa giọt nhỏ gợi niềm đau
Xa xôi vạn dặm mong thông bến
Cách biệt đôi nơi ước nối cầu
Suốt tháng quanh năm mưa chẳng ngớt
Chắc rằng Ngưu Chức vẫn xa nhau
Nguồn: Nắng quái (thơ), Phạm Thuý Lan, NXB Hội nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thuý Lan » Mưa không ngớt