15/08/2022 11:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba Tây văn thu cung khuyết, tống Ban tư mã nhập kinh
巴西聞收宮闕送班司馬入京

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/03/2007 19:32

 

Nguyên tác

聞道收宗廟,
鳴鑾自陝歸。
傾都看黃屋,
正殿引朱衣。
劍外春天遠,
巴西敕使稀。
念君經世亂,
匹馬向王畿。

Phiên âm

Văn đạo thu tông miếu,
Minh loan tự Thiểm quy.
Khuynh đô khan hoàng ốc,
Chính điện dẫn chu y.
Kiếm Ngoại xuân thiên viễn,
Ba Tây sắc sứ hi.
Niệm quân kinh thế loạn,
Thất mã hướng vương ky.

Dịch nghĩa

Nghe nói đã lấy lại được nơi tông miếu vua,
Xe gắn chim loan kêu như chuông từ Thiểm Tây về.
Kinh đô từng nghiêng ngửa nay thấy lại nhà vàng,
Nơi điện chính áo đỏ đi tới.
Ngày huy hoàng nơi Kiếm ngoại xa xôi,
Tại vùng Ba tây đại diện nhà vua thấy vắng bóng.
Biết ông đã từng trải đời loạn,
Nay cưỡi ngựa về nơi đất vua.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tông miếu nghe thu lại,
Xe loan rời Thiểm về.
Kinh đô, nhà vàng nát,
Chính điện, áo đỏ lè.
Kiếm Ngoại, trời xa tít,
Ba Tây, sứ vắng hoe.
Biết ông trải đời loạn,
Cưỡi ngựa về kinh kỳ.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ba Tây văn thu cung khuyết, tống Ban tư mã nhập kinh