24/06/2021 19:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưu sinh

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 21:27

 

những băng vệ sinh nhầy nhụa
những ve chai
bao ni lông
thức ăn thừa mứa
những giấy
những
và những xác chết
xen lẫn
những rác rưởi vô hồn bốc mùi quen thuộc
thành phố
người dân ngang qua quăng cái nhìn bịt mũi
chị lao công không cần khẩu trang
cái mùi hôi máu thịt
quen rồi
những ý nghĩ tái sử dụng
được thực hành qua đôi tay người già cơ khổ
người em cơ nhở
lần tìm niềm tin trong rác
tìm miếng ăn trong rác
tìm hy vọng trong rác
tìm hạnh phúc reo lên trong rác
tìm cuộc đời trong rác hôi tanh…
mưu sinh
rác tạo con người!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Mưu sinh