19/07/2024 02:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chồng con nó chẳng ra gì

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/09/2014 04:33

 

Chồng con nó chẳng ra gì,
Tổ tôm sóc đĩa nó thì chơi hoang.
Nói ra, xấu thiếp hổ chàng,
Nó giận, nó phá tan hoang cửa nhà.
Nói đây, có chị em nhà:
Còn năm ba thúng thóc với một và cân bông.
Em bán đi trả nợ cho chồng,
Còn ăn hết nhịn cho hả lòng chồng con.
Đắng cay ngậm quả bồ hòn,
Cửa nhà gia thế, chồng con kém người.
Nói ra, sợ chị em cười:
Con nhà nho giáo lấy phải người đần ngu.
Rồng vàng tắm nước ao tù,
Người khôn ở với người ngu nặng mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chồng con nó chẳng ra gì