24/03/2023 16:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 2
愼思自和甫爱蓮亭歸有詩邀次韻其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 13:37

 

Nguyên tác

誰將幽意向東鄰,
報與蓮亭按曲人。
昨夜東風吹燠律,
如今開遍世間春。

Phiên âm

Thuỳ tương u ý hướng đông lân,
Báo dữ Liên đình án khúc nhân.
Tạc dạ đông phong xuy úc luật,
Như kim khai biến thế gian xuân.

Dịch nghĩa

Ai đem ý sâu kín sang nhà hàng xóm phía đông,
Báo với người gảy đàn ở Ái Liên đình.
Đêm qua gió phía đông thổi hơi ấm,
Hôm nay xuân đến khắp thế gian.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Xóm đông ai ngỏ ý sâu thầm,
Nói với đình Sen khách gảy đàn.
Hơi ấm đêm qua theo gió đến,
Hôm nay tràn ngập một trời xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 2