29/09/2020 19:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lúc bát nói lái

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 30/01/2018 10:34

 

Ca gòn trui bọng mười ba
Ha quôm khố đỏi la răn nì ằm

Bơ giầy xên đuấn lâm mên
Ngà tươi ịt thăn chên no gạ phần!
Tả guồi bóc mươi mấn lầy
Tơi điều đễ thá dầy dung tró giòi.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Lúc bát nói lái