16/06/2021 14:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai ơi đứng lại mà trông (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 11:24

 

Ai ơi đứng lại mà trông,
Kìa núi Thành Lạng, kìa sông Tam Cờ[1].
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Hay sông Tam Kỳ, ở tỉnh Lạng Sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai ơi đứng lại mà trông (I)