06/06/2023 20:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi sẽ đợi
Zaczekam

Tác giả: Maciej Wierszycki

Nước: Ba Lan
Đăng bởi Hien Ha Ngoc vào 20/03/2020 11:00

 

Nguyên tác

Ja jeszcze chwilę
Na ciebie zaczekam.
A potem...
Zaczekam
Jeszcze chwilę.
I każdą nastepną chwilą
Też zaczekam
Na ciebie.

Bản dịch của Hien Ha Ngoc

Tôi sẽ đợi em
Thêm một chút.
Sau đó…
Thêm một chút nữa thôi
Tôi sẽ đợi em.
Và mỗi một chút nữa tiếp theo
Tôi cũng sẽ
Đợi em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Maciej Wierszycki » Tôi sẽ đợi