22/09/2020 08:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phải căn duyên cái áo rách cũng mang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 09:01

 

Phải căn duyên cái áo rách cũng mang,
Trái duyên cái áo lót bộ nút vàng, anh không ham.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Phải căn duyên cái áo rách cũng mang