03/10/2023 08:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Hồ Trân Am (Hồ Bội Hành) sơn thuỷ quyển
題衚珍庵(衚佩衡)山水卷

Tác giả: Tề Bạch Thạch - 齐白石

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/05/2012 21:54

 

Nguyên tác

對君斯冊感當年,
撞破金甌國可憐。
燈下再三揮淚看,
中華無此整山川。

Phiên âm

Đối quân tư sách cảm đương niên,
Chàng phá Kim âu quốc khả liên.
Đăng hạ tái tam huy lệ khán,
Trung Hoa vô thử chỉnh sơn xuyên.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Nhìn vào sách bác nhớ năm xưa
Đổ vỡ "Kim âu" thật xót xa
Bao bận dưới đèn, nhìn, gạt lệ
Còn đâu sông núi trọn Trung Hoa!
Hồ Bội Hành 胡佩衡 (6/1892-3/1965): tên trong giấy tờ là Tích Thuyên 錫銓, cũng có tên Hành 衡, tự Bội Hành 佩衡, hiệu Lãnh Am 冷庵, ngoại hiệu Hồ Đồ Khắc Đồ 胡塗克圖, người gốc Mông Cổ, nguyên quán huyện Trác, tỉnh Hà Bắc, nhân tổ bối buôn bán lương thực, xuống định cư tại Bắc Kinh.

Bài thơ này đề trên tập sách vẽ của ông bạn Hồ Bội Hành. Ông đau lòng vì sông núi của tổ quốc mình còn chưa trọn vẹn, còn bị đế quốc xâu xé. Kim âu (bát vàng) tượng trưng cho cõi bờ tổ quốc.
Nguồn: Về Diên An (Thơ Trung Quốc), NXB Văn học, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tề Bạch Thạch » Đề Hồ Trân Am (Hồ Bội Hành) sơn thuỷ quyển