03/10/2022 05:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Nguyễn Chí Đình đăng La Thành đông môn đài quan hà trướng hữu cảm y Chí Đình nguyên vận
同阮志亭登羅城東門臺觀河漲有感依志亭原韻

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 30/10/2011 03:06

 

Nguyên tác

羅城不與顧城同,
擬賦宣房匏子宮。
山勢獼天來直北,
河流自古半歸東。
登臨攜手存三益,
水潦傷心豈四窮。
欲飲嬴虛消息處,
天源還與水源通。

Phiên âm

La Thành bất dữ cố thành đồng,
Nghĩ phú tuyên phòng bào tử cung.
Sơn thế di thiên lai trực bắc,
Hà lưu tự cổ bán quy đông.
Đăng lâm huề thủ tồn tam ích[1],
Thuỷ lạo thương tâm khởi tứ cùng[2].
Dục ẩm doanh hư tiêu tức xứ,
Thiên nguyên hoàn dữ thuỷ nguyên thông.

Dịch nghĩa

La Thành bây giờ chẳng giống như La Thành ngày xưa,
Đắn đo làm bài phú như ngôi nhà chia từng phòng trong quả bầu.
Thế núi đầy trời từ phía bắc thẳng đến,
Dòng sông chảy từ xưa, một nửa xuôi về phía đông.
Lên cao nhìn xuống như tay ôm được ba điều ích,
Thương tâm cảnh nước lớn mở đầu cho bốn lẽ khốn cùng.
Muốn uống hết cả sự đầy vơi như ở nơi lúc tiêu đi lúc nở ra,
Ngọn nguồn của trời trở về thông với ngọn nguồn của nước.

Bản dịch của Phạm Đức Duật

La Thành chẳng giống lúc ban đầu,
Bài phú nghĩ suy giống quả bầu.
Thẳng bắc đầy vơi toàn thế núi,
Về đông tự cổ nửa dòng sâu.
Lên cao tay nắm ba điều ích,
Nhìn lụt lòng đau bốn nỗi sầu.
Mong sự đầy vơi tiêu tan hết,
Chân trời nguồn nước sáng tươi mầu
Nguồn: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 4), NXB Hà Nội, 2010
[1] Sách Luận ngữ có câu: “Ích giả tam hữu: hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn” (Ích lợi là có được ba người bạn với ba đức tính: thẳng thắn, tin cậy, biết nghe).
[2] Đói, rét, không nhà ở, ốm đau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Đồng Nguyễn Chí Đình đăng La Thành đông môn đài quan hà trướng hữu cảm y Chí Đình nguyên vận