16/01/2021 14:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (I)
無題

Tác giả: Phạm Kỳ - 梵琦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2017 20:30

 

Nguyên tác

曾於淨土結因緣,
二六時中現在前。
每到黃昏增善念,
遙隨白日下長天。
如來寶手親摩頂,
大士金軀擬拍肩。
不借胞胎成幻質,
吾家自有玉蓮池。

Phiên âm

Tằng ư tịnh thổ kết nhân duyên,
Nhị lục thì trung hiện tại tiền.
Mỗi đáo hoàng hôn tăng thiện niệm,
Dao tuỳ bạch nhật hạ trường thiên.
Như Lai bảo thủ thân ma đỉnh,
Đại sĩ kim khu nghĩ phách kiên.
Bất tá bào thai thành ảo chất,
Ngô gia tự hữu ngọc liên trì.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Cõi lành câu Phật kết nhân duyên,
Hai sáu thời gian giữ hiện tiền.
Mỗi xuống hoàng hôn thêm hướng niệm,
Xa theo trời lặn đến Tây thiên.
Di Đà tay báu xin xoa đảnh,
Bồ tát thân vàng nguyện hoá duyên.
Chẳng mượn bào thai thành chất huyễn,
Quê xưa đà sẵn ngọc trì liên.
Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Kỳ » Vô đề (I)