08/07/2020 22:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (04)
The Eve of St Agnes (04)

Tác giả: John Keats

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2009 20:39

 

Nguyên tác

That ancient Beadsman heard the prelude soft;
And so it chanc’d, for many a door was wide,
From hurry to and fro. Soon, up aloft,
The silver, snarling trumpets ‘gan to chide:
The level chambers, ready with their pride,
Were glowing to receive a thousand guests:
The carved angels, ever eager-eyed,
Star’d, where upon their heads the cornice rests,
With hair blown back, and wings put cross-wise on their breasts.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Vị mục sư, nghe bản giáo đầu êm ả
Và thế đấy, có bao nhiêu cửa mở
Người lại qua tấp nập. Bỗng trên cao
Những còi bạc hung hăng cất tiếng lên gào:
Hàng loạt phòng chói chang, kiêu hãnh
Sẵn sàng tiếp một nghìn khách đến
Những vị thần chạm trổ, mắt đăm đăm
Mở to nhìn, đầu đội mũ gờ cong
Tóc gió thổi, cánh gập, quàng lên ngực
Nguồn: http://classiclit.about.c.../jkeats/bl-jkeats-eve.htm
Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » John Keats » Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (04)