24/10/2021 15:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giấc ngủ

Tác giả: Bùi Khánh Đản

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/01/2020 20:42

 

Tôi muốn thân chìm sâu xuống mãi
Để nhìn rõ đáy huyệt hoang liêu
Rừng sơ sác lá, đen màu cỏ
Sông quạnh hiu bờ, bạc ngấn rêu
Nhân loại bềnh bồng trên bến đục
Tâm tình lạc lõng ngả đường xiêu
Nghìn pho sử sách lầm kim cổ
Hồn chữ lang thang đợt khói chiều
Nguồn: Tạp chí Văn, số xuân Ất Tị 1965

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Khánh Đản » Giấc ngủ