22/09/2021 02:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

59

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 26/10/2008 08:14

 

Với tiếng sáo thiên thai dìu dặt
Mở ra dòng thơ mới cho đời
Bỏ rừng già về vườn bách thú
Con hổ buồn lặng lẽ trút tàn hơi.
Bài thơ Nhớ rừng của nhà thơ Thế Lữ là "lời của con hổ trong vườn bách thú".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 59