20/09/2020 04:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhắn nhe

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/12/2009 22:01

 

Qua năm ghềnh bảy thác
Sông rào rạt không ngưng
Rắn nọ tuy không chân
Đi năm rừng bảy rú
Gà kia tuy không vú
Vẫn nuôi chín mười con
Dù nắng cháy mỏi mòn
Cây đầu non xanh biếc
Đời trăm điều cay nghiệt
Hào kiệt đã thành công
Nhắn nhe tha thiết đôi dòng
Tuổi thơ em hãy hết lòng đua thi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Nhắn nhe