05/10/2023 00:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống biệt
送別

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tuỳ
Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2007 17:20

 

Nguyên tác

楊柳青青江水平,
楊花漫漫攪天飛。
柳條折盡花飛盡,
借問行人歸不歸。

Phiên âm

Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình,
Dương hoa mạn mạn giảo thiên phi.
Liễu điều chiết tận hoa phi tận,
Tá vấn hành nhân quy bất quy.

Dịch nghĩa

Dương liễu xanh xanh, mặt nước sông phẳng lặng,
Hoa liễu bay ngập khắp trời.
Cành liễu bẻ hết thì hoa cũng hết bay,
Hỏi thử người đi có chịu về hay không ?

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Dương liễu xanh xanh nước phẳng bằng,
Dương hoa bay rối ngập trời trong.
Liễu đây bẻ hết, hoa thời hết,
Thử hỏi người đi cất bước chăng ?
Thơ khuyết danh đời Tuỳ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Tống biệt