17/04/2021 19:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiêu Quân oán kỳ 1
昭君怨其一

Tác giả: Đông Phương Cầu - 東方虯

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2014 09:11

 

Nguyên tác

漢道方全盛,
朝廷足武臣。
何須薄命妾,
辛苦事和親。

Phiên âm

Hán đạo phương toàn thịnh,
Triêu đình túc vũ thần.
Hà tu bạc mệnh thiếp,
Tân khổ sự hoà thân.

Dịch nghĩa

Nhà Hán lúc đó đang toàn thịnh,
Triều đình có đủ binh hùng tướng mạnh.
Vậy tại sao lại coi nhẹ thân phận thiếp,
Để thiếp chịu đắng cay trong việc cầu hoà?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà Hán khi đó đang toàn thịnh
Triều đình nhiều tướng mạnh binh hùng
Tại sao thân thiếp long đong
Chịu bao cay đắng của vòng cầu thân?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Phương Cầu » Chiêu Quân oán kỳ 1