16/07/2024 12:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý do yêu

Tác giả: Ngô Tịnh Yên - Ngô Thị Tuyết Trinh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 03/05/2009 21:04

 

tại sao
ta phải yêu nhau?
tại trời xui dại biết sao bây giờ...

tại sao
mình mãi đợi chờ?
tại vì thời tiết nắng mưa bất thường

tại sao
lại chịu đau thương?
tại mình hệ lụy chứ còn sao đây

tại sao
lòng thấy nhớ hoài?
tại con kiến cứ leo dây lạ kỳ

tại sao
còn hỏi làm chi?
khi trời khóc cũng chỉ vì đất thôi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Tịnh Yên » Lý do yêu