24/03/2023 16:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu thiên vãn diểu ngẫu thành
秋天晚眺偶成

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 17:54

 

Nguyên tác

淡淡長空點點雲,
鴻飛燕舞總紛繽。
望來最愛寒潭水,
徹底渾無一點塵。

Phiên âm

Đạm đạm trường không điểm điểm vân,
Hồng phi yến vũ tổng phân tân.
Vọng lai tối ái hàn đàm thuỷ,
Triệt để hồn vô nhất điểm trần.

Dịch nghĩa

Trời xa nhàn nhạt, mây từng đám từng đám lãng đãng trôi,
Chim hồng bay, chim én lượn, thật tơi bời tán loạn.
Trông lại chỗ đầm nước trong xanh thật là đáng yêu,
Trong suốt đến đáy, tuyệt nhiên không mảy bụi.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Xanh nhạt tầng không, loáng thoáng mây,
Rối bời én liệng với hồng bay.
Rất vui nhìn lại lòng đầm nước,
Suốt đáy trong veo chẳng bụi vầy.
Nguồn: Bùi Duy Tân, Thơ văn Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Thu thiên vãn diểu ngẫu thành