18/05/2024 16:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáo tỉnh hậu, phát hồi chiếp

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 17/12/2022 09:05

 

Phiên âm

Hữu mệnh triều thiên khuyết,
Vô tài thiểm sứ xa.
Nãi kim tam duyệt nguyệt,
Tài đạt nhất phong thư.
Quốc tín trì tăng cụ,
Hương hoài mộng cửu sơ.
Bằng thuỳ phi nhạn bạch,
Biên sự cận hà như.

Dịch nghĩa

Được lệnh sang chầu thiên triều,
Kẻ bất tài thẹn thay việc nhậm mệnh đi xứ.
Đến nay đã qua ba tháng,
Mới gửi được một phong thư.
Tin tức nước nhà tới chậm khiến càng lo sợ,
Nỗi nhớ quê hương làm giấc mộng chập chờn.
Biết nhờ ai gửi cho bức thư nhanh,
Nói rõ tình hình biên cảnh gần đây như thế nào.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Được lệnh đi Bắc sứ,
Luống thẹn kẻ tài thường.
Đã trải qua ba tháng,
Thư về mới mấy hàng.
Tin nước chậm, càng ngại,
Nhớ quê, mộng chập chờn.
Cậy ai thư chóng tới,
Kể rõ chuyện biên cương.
Tỉnh ở tiêu đề chỉ Quế Lâm, bấy giờ là tỉnh lỵ của Quảng Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Đáo tỉnh hậu, phát hồi chiếp