23/09/2021 07:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quang Khánh tự khiết trai phạn mạn thư
光慶寺喫齋飯慢書

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2016 15:28

 

Nguyên tác

我非厭膏粱,
清淡性所是。
登盤羅肥甘,
菜蔬覺滋味。
行役暮之春,
來遊光慶寺。
僧人供齋飯,
食之香且美。
吁嗟口腹謀,
不免身心累。
能作如是觀,
菜根貴真貴。

Phiên âm

Ngã phi yếm cao lương,
Thanh đạm tính sở thị.
Đăng bàn la phì cam,
Thái sơ giác tư vị.
Hành dịch mộ chi xuân,
Lai du Quang Khánh tự[1].
Tăng nhân cung trai phạn[2],
Thực chi hương thả mỹ.
Hu ta khẩu phúc mưu,
Bất miễn thân tâm luy.
Năng tác như thị quan,
Thái căn quý chân quý.

Dịch nghĩa

Ta chẳng ngán cao lương mỹ vị
Nhưng tính lại thích sự thanh đạm
Ngồi vào mâm đầy chất béo chất ngon
Vẫn thấy rau là một món ngon
Đi công việc vào một chiều mùa xuân
Đến chơi chùa Quang Khánh
Nhà chùa cho ăn cơm chay
Ăn vào thấy thơm và ngon quá
Chao ôi! Lo cho cái miệng, cái bụng
Không khỏi luỵ đến tâm và thân
Nếu có thể làm như mình thấy
Cái rễ rau thật quý, cũng thật đáng quý

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Ta chẳng ngán cao lương mỹ vị
Nhưng tính ưa thanh đạm, thanh tao
Ngồi mâm đầy chất ngon chất béo
Món rau vẫn thấy vị ngon sao
Một chiều xuân ta đi công cán
Đến thăm chùa Quang Khánh nơi đây
Sư thầy mời bữa chay thanh đạm
Sao thấy thơm ngon tới nhường này
Chao ôi!
Lo cho cái miệng cùng cái bụng
Chẳng tha mình phải luỵ tấm thân
Nếu có thể làm như mình thấy
Rễ rau đáng quý, quý vô ngần
Bài thơ được trích lục trong sách Tứ phuơng lan phả.

Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011
[2] Trai: Ăn chay. Phạn: cơm. Trai phạn là cơm chay.
[1] Chùa Quang Khánh. Chùa nằm ở xã Dưỡng Mông, huyện Kim Thành. Sư Ong Mộng đời Trần trụ trì ở đây, tu luyện đắc đạo, pháp thuật tinh thông. Vua Trần Minh Tông đau mắt, thầy thuốc điều trị không khỏi, đêm mộng thấy một thầy thuốc tự xưng là Ong Mộng, khi tỉnh dậy không cần thuốc thang mà mắt tự khỏi, bèn lấy tên người trong mộng, hỏi khắp các châu huyện, khi đến chùa này mới thấy. Nhà vua sắc phong Từ Giác quốc sư, lại phát tiền kho tu bổ chùa quan, đặt tên chùa là Quang Khánh. Đời Lê niên hiệu Hồng Đức, vua Lê Thánh Tông đề thơ khắc vào đá, nay vẫn còn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Quang Khánh tự khiết trai phạn mạn thư