21/06/2024 18:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 14/06/2022 15:02

 

1.
(Viết theo gợi ý của Bích Tuyết)

Thương bụi già hương trổ bắp bên hè
Thương Mai Thảo, Mai Trang... “Mẹ... chợ về... mua bánh... “
Là thương nhớ gia đình tháng ngày còn lận đận
Thương mẹ già - thương nét quê xưa.

2.
Ngồi nhìn lại
Thấy thương mình hơn nửa đời khổ luỵ
Tất bật áo cơm và đủ chuyện đua chen!
Thương quá
Nên biết cảm ơn chung trà và trang sách thiền vị
Xả stress cái “tôi” - xả stress bụi đời.
1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Thương