27/05/2022 08:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư
山居

Tác giả: Lư Luân - 盧綸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2014 11:37

 

Nguyên tác

登登山路行時盡,
決決溪泉到處聞。
風動葉聲山犬吠,
一家松火隔秋雲。

Phiên âm

Đăng đăng sơn lộ hành thì tận,
Quyết quyết khê tuyền đáo xứ văn.
Phong động diệp thanh sơn khuyển phệ,
Nhất gia tùng hoả cách thu vân.

Dịch nghĩa

Lên mãi, lên mãi cuối cùng đường núi cũng hết,
Chỗ nào cũng nghe tiếng suối chảy róc rách.
Gió thổi tiếng lá xào xạc làm chó rừng sủa,
Trong nhà đốt đuốc gỗ thông, trên trời là mây mùa thu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Leo leo mãi cuối cùng cũng tới
Róc rách reo tiếng suối nghe cùng
Gió lay khuấy động chó rừng
Mây thu lơ lửng, đuốc thông sáng nhà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Luân » Sơn cư