26/05/2022 05:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập bất hài kỳ 04
十不諧其四

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2020 10:17

 

Nguyên tác

四不諧,四不諧,
舊事新懷難擺開。
哎呀,難擺開,
去又來。

Phiên âm

Tứ bất hài, tứ bất hài,
Cựu sự tân hoài nan bài khai.
Ai nha, nan bài khai,
Khứ hựu lai.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Bốn than sầu oán thương bi
Muốn quên sao cứ hết đi lại về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Thập bất hài kỳ 04