29/05/2023 20:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều Cẩm Thuỷ

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/08/2022 08:18

 

Hối hả chuông Nghĩa Dũng,
dồn chiều xuống Cẩm Phong.
Nôn nao mõ chùa Chặng,
gọi đò sang Hoàng Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Chiều Cẩm Thuỷ