03/02/2023 05:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bóng sầu

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 10/12/2019 19:43

 

Móng vuốt lời kia và thuốc độc
Làm tình thác đổ khóc vì nhau
Kìa hai nửa ấy chia từng ngả
Héo úa màu hoa, nhạt bóng sầu.
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Bóng sầu