25/09/2021 11:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Đừng quên những người bạn cũ”
“Do not forget old friends”

Tác giả: Leonard Cohen

Nước: Canada
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 02/03/2021 20:45

 

Nguyên tác

Do not forget old friends
you knew long before I met you
the times I know nothing about
being someone
who lives by himself
and only visits you on a raid

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đừng quên bạn cũ của mình
Cả người trước kể khi mình gặp nhau
Nhiều khi không biết thế nào
Có người nào đó
Cô đơn một mình
Và đến thăm bạn thình lình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Leonard Cohen » “Đừng quên những người bạn cũ”