27/09/2022 09:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỳ Châu An Tây môn
岐州安西門

Tác giả: Ngô Dung - 吳融

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 15:19

 

Nguyên tác

安西門外徹安西,
一百年前斷鼓鼙。
犬解人歌曾入唱,
馬稱龍子幾來嘶。
自從遼水煙塵起,
更到塗山道路迷。
今日登臨須下淚,
行人無個草萋萋。

Phiên âm

An Tây môn ngoại triệt An Tê,
Nhất bách niên tiền đoạn cổ bề.
Khuyển[1] giải nhân ca tằng nhập xướng,
[2] xưng long tử kỷ lai tê.
Tự tòng Liêu thuỷ yên trần khởi,
Cánh đáo Đồ sơn đạo lộ mê.
Kim nhật đăng lâm tu hạ lệ,
Hành nhân vô cá thảo thê thê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xuyên An Tây đường ngoài thông suốt,
Trăm năm xưa trống trận hết kêu.
Chó giả người đến cao giọng hát,
Ngựa xưng rồng hí lộng khắp nơi.
Khói sương bám theo dòng Liêu thuỷ,
Đường quanh co qua rặng núi Đồ.
Lên cao trông muốn rơi bao lệ,
Không bóng người cỏ mọc nhấp nhô.
[1, 2] Khuyển, mã ý ám chỉ người Tây Nhung (một trong Tứ Di).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Dung » Kỳ Châu An Tây môn