09/12/2021 04:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Châu đạo lộ tác
黃洲道上作

Tác giả: Trần Quang Triều - 陳光朝

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 05/08/2008 08:16

 

Nguyên tác

行路石頭滑,
蠻雲雜瘴煙。
客帆秋雨外,
山寺夕陽邊。
綠暗桑麻地,
紅明橘柚天。
登車空有恨,
歸思又悽然。

Phiên âm

Hành lộ thạch đầu hoạt,
Loan vân tạp chướng yên.
Khách phàm thu vũ ngoại,
Sơn tự tịch dương biên.
Lục ám tang ma địa,
Hồng minh quất dữu thiên.
Đăng xa không hữu ức,
Quy tứ hựu thê nhiên.

Dịch nghĩa

Đường đi đá núi trơn,
Mây ngàn lẫn với khói lam chướng.
Cánh buồn khách ngoài trời mưa thu,
Ngôi chùa trên núi trong bóng chiều tà.
Mầu xanh che rợp đất dâu gai,
Mầu hồng chiếu sáng trời quýt bưởi.
Lên xe luống những nhớ nhung,
Ý trở về lại thêm man mác.

Bản dịch của Huệ Chi

Đường đi trơn đá núi,
Khói độc lẫn mây ngàn.
Buồm khách ngoài mưa gió,
Chùa cao hứng nắng tàn.
Đất dâu gai xanh rợp,
Trời quýt bưởi đỏ chan.
Xe trẩy bâng khuâng nhớ,
Lòng về trĩu tâm can.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Quang Triều » Hoàng Châu đạo lộ tác