18/09/2021 03:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

57

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 26/10/2008 08:08

 

Đem than từ vùng mỏ
Về bán tận thủ đô
Bị đập chiếc cán búa
Hoá ra thằng ngẩn ngơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 57