16/04/2021 09:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gạch đỏ

Tác giả: Định Hải - Nguyễn Biểu

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 02/11/2018 15:45

 

Viên gạch dài
Viên gạch vuông
Mặc áo nâu
Đứng xếp hàng
Thẳng tắp

    Phóc!
    Phóc!
    Phóc!
Gạch vào lò
Lửa bùng to
Khói ngùn ngụt
Than đỏ rực
Suốt đêm ngày
Gạch kề vai
Đứng chịu nóng
Hơi lửa bỏng
Quấn quanh người

    Phóc!
    Phóc!
    Phóc!
A, gạch ra rồi!
Áo hồng sắc lửa
Lanh canh tiếng cười

Gạch ơi! Gạch ơi!
Gạch rắn, gạch khoẻ
Gạch già, gạch trẻ
Áo thẫm, áo tươi
Gạch chào đất mẹ
Đi xây cuộc đời

Kìa, xe đã đến
Còi reo đón mời
    Từng chuyến
    Từng chuyến
Gạch đi đỏ trời...
Bài thơ này từng được sử dụng trong SGK Tiếng Việt 2 giai đoạn 1990-2003.

Nguồn: Định Hải, Hương cốm, NXB Kim Đồng, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Định Hải » Gạch đỏ