22/09/2020 22:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tim tôi
Kalbim

Tác giả: Nazim Hikmet - Nâzım Hikmet

Nước: Thổ Nhĩ Kỳ
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 16/03/2007 15:36

 

Nguyên tác

Göğsümde 15 yara var!.
Saplandı göğsüme 15 kara saplı bıçak!..
Kalbim yine çarpıyor,
kalbim yine çarpacak!!!

Göğsümde 15 yara var!
Sarıldı 15 yarama
kara kaygan yılanlar gibi karanlık sular!
Karadeniz boğmak istiyor beni,
boğmak istiyor beni,
kanlı karanlık sular!!!

Saplandı göğsüme 15 kara saplı bıçak.
Kalbim yine çarpıyor,
kalbim yine çarpacak!...

Göğsümde 15 yara var!.
Deldiler göğsümü 15 yerinden,
sandılar ki vurmaz artık kalbim kederinden!
Kalbim yine çarpıyor,
     kalbim yine çarpacak!!!

Yandı 15 yaramdam 15 alev,
kırıldı göğsümde 15 kara saplı bıçak..
Kalbim
kanlı bir bayrak gibi çarpıyor,
                        ÇAR-PA-CAK!!

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Mười lăm vết thương trên ngực tôi
Mười lăm nhát dao
Mười lăm người chết.
Nhưng tim tôi càng thêm mảnh liệt!

Mười lăm vết thương trên ngực tôi
Mươig lăm nhát dao đè nặng xuống lòng
Nhưng tim tôi vẫn còn vang
Còn vang
Và sẽ còn vang vang mãi.
Những đợt sóng đen như rắn dài quằn quại
Đẩy tôi mau
Chết chìm nơi hắc hải
Đẩy tôi mau
Chết muộn chết sầu
Những sóng máu tiếp theo nhau cuồn cuộn.

Nhưng tim tôi vẫn hãy còn vang.

Chúng muốn cắt những câu thơ căm phẫn
Dẫp tắ đi ngọn lửa nói oán hờn.
Nhưng mười lăm vết thương
Đã đốt cháy mười lăm ngọn lửa yêu tự do.

Tất cả mười lăm nhát dao
Ngoằn ngoèo trên ngực tôi rách nát
Tim của tôi không phải là chỉ đập
Mà trên đất tổ quốc
Nó như chuông báo thức đánh vang
Như cờ hồng phất phới!
Bài thơ này làm kỷ niệm mười lăm đồng chí lãnh tụ cộng sản Thổ bị bọn phản động trong nước sát hại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nazim Hikmet » Tim tôi