23/04/2024 11:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con đang lớn
А я не знал, что я расту

Tác giả: Agnia Barto - Агния Барто

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 22/04/2015 10:50

 

Nguyên tác

А я не знал, что я расту
Все время, каждый час.
Я сел на стул —
Но я расту,
Расту, шагая в класс.
Расту,
Когда гляжу в окно,
Расту,
Когда сижу в кино,
Когда светло,
Когда темно,
Расту,
Расту я все равно.
Идет борьба
За чистоту,
Я подметаю
И расту.
Сажусь я с книжкой
На тахту,
Читаю книжку
И расту.
Стоим мы с папой
На мосту,
Он не растет,
А я расту.
Отметку ставят мне
Не ту,
Я чуть не плачу,
Но расту.
Расту и в дождик,
И в мороз,
Уже я маму
Перерос!

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Con đang lớn
Con chẳng ngờ
Con đang lớn,
Lớn từng phút,
Lớn từng giờ.

Khi con ngồi,
Con cũng lớn,
Khi con bước,
Cũng cao thêm.

Nhìn ra sân,
Con đang lớn,
Đi xem phim,
Con cao thêm.

Khi trời sáng,
Khi về đêm,
Suốt thời gian,
Con đang lớn.

Mình cần phải
Giữ vệ sinh.
Con quét sân
Và con lớn.

Con đọc sách,
Trên ghế mềm.
Vừa đọc chơi,
Con vừa lớn.

Con với bố,
Dạo trên cầu,
Bố thế thôi,
Con thì lớn.

Bị điểm kém,
Con khóc oà,
Không sao mà,
Con vẫn lớn.

Khi tuyết xuống,
Khi mưa rơi
Con không hay,
Con đang lớn.

Con cao mãi,
Vượt mẹ rồi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Agnia Barto » Con đang lớn